MaszynaPompa ciepła do CWU + system fotowoltaiczny.

System fotowoltaiczny to także możliwość praktycznie darmowego podgrzewu ciepłej wody użytkowej CWU. Jak dużej instalacji potrzebujemy, aby zapewnić ciepłą wodę dla gospodarstwa lub firmy i jakie są koszty jej podgrzewu?
Przedstawimy to na przykładzie małego gospodarstwa domowego i 4 osobowej rodziny.


Założenia:

  • rodzina 4 osobowa, średnie zużycie ciepłej wody
  • do podgrzewu wykorzystujemy powietrzną pompę ciepła


Według normy przyjmujemy, że dla każdego domownika musimy zapewnić 60 l ciepłej wody o temperaturze 50°C na dobę. Łącznie dla 4 osób będziemy potrzebować wówczas 4 x 60l = 240 l ciepłej wody na dobę. Aby podgrzać taką ilość wody musimy dostarczyć odpowiedniej ilości energii:

  • Q = (m x Cw x ( Tu – Tw))/3600 gdzie
  • m- ilość wody do podgrzania : 240 l
  • Cw – ciepło właściwe wody 4,2 kJ/l
  • Tu – temperatura wody podgrzanej: 50°C
  • Tw – temperatura wody pobieranej: 10°C


Podstawiając do wzoru:
Q = (240 x 4,2 x 40)/3600= 11,2 kWh / na dobę
Roczne zapotrzebowanie na energie do podgrzewu ciepłej wody będzie wynosiło:
Qr= 11,2 x 365 = 4088 kWh
Aby dostarczyć takiej ilości energii cieplnej, pompa ciepła z uwagi na współczynnik efektywności COP = około 3,7 zużyje tylko 1104 kWh rocznie.
Koszt podgrzewu ciepłej wody CWU za pomocą pompy ciepła wyniesie:
1104 kWh x 0,62zł = 685 zł rocznie
Taką ilość energii elektrycznej a tym samym darmowe podgrzewanie zapewni instalacja fotowoltaiczna o wielkości 1,3 kWp i to z uwzględnieniem przelicznika zwrotu na poziomie 0.8.
Grzanie wody tylko przy użyciu zasobnika z grzałką elektryczną lub przepływowego podgrzewacza elektrycznego wyglądałoby następująco:
4088 kWh x 0,62zł = 2534 zł rocznie
Koszt inwestycji zakupu pompy ciepła do podgrzewu ciepłej wody CWU:
Przykładowa pompa ciepła firmy Viessmann VITOCAL 060-A z zasobnikiem 254 L– cena około 8 550 zł brutto
W dwudziestoletnim okresie eksploatacji urządzeń oszczędności z tytułu wykorzystania pompy ciepła przedstawiają się następująco *:
Koszty eksploatacji dla pompy ciepła: 685 zł x 20 lat= 13 700 zł
Koszt eksploatacji dla przepływowego podgrzewacza wody lub zasobnika z grzałką elektryczną:
2534 zł x 20 lat = 50 680 zł

Jak widać oszczędności z wymiany podgrzewacza elektrycznego na pompę ciepła są bardzo duże, także z uwzględnieniem kosztu zakupu samej pompy.

* w wyliczeniach nie uwzględniamy wzrostu cen prądu, gdyż jest on źródłem energii dla ogrzewania w obu przypadkach