Instalacja paneli fotowoltaicznych – na co zwrócić uwagę

Instalacja paneli fotowoltaicznych oraz pozostałych urządzeń wchodzących w skład systemu wymaga szczególnej ostrożności z uwagi na bezpieczeństwo samego instalatora – praca z wysokim napięciem nawet 1500V a także możliwość uszkodzenia instalowanych urządzeń – w przypadku niepoprawnego ich montażu. Oto niektóre wskazówki , pozwalające w przyszłości ograniczyć do minimum ryzyko awarii:

- zapewnienie bezpiecznego transportu paneli fotowoltaicznych do miejsca ich instalacji zgodnie z zaleceniami producenta. Niepoprawny sposób transportu jest jedną z przyczyn pojawiających się w przyszłości usterek. Transport obejmuje także np. sposób dostarczenia modułów na dach budynku. Najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest korzystanie np. z podnośnika koszowego

- wybór odpowiedniego miejsca instalacji paneli – powinny być instalowane w miejscu niezacienianym w ciągu dnia, w odpowiedniej odległości od krawędzi  dachów ( w przypadku instalacji na ich powierzchni), w odpowiedniej odległości od instalacji odgromowej – jeśli taka jest.

- dobór odpowiedniego systemu mocowania paneli fotowoltaicznych w zależności od miejsca instalacji, rodzaju dachu ( w przypadku instalacji dachowych) oraz jego pokrycia. System mocowania powinien być wykonany z materiałów odpornych na korozję i o odpowiedniej wytrzymałości.

- poprawna instalacja urządzeń , mocowanie paneli z uwzględnieniem odpowiednich miejsc montażu oznaczonych przez danego producenta, korzystanie z narzędzi dynamometrycznych zapewniających odpowiedni moment dokręcania śrub zgodnie z wymaganiami danego producenta. Zbyt duża siła dokręcenia może spowodować uszkodzenie panelu – szczególnie jeśli stosujemy klemy montażowe na ramie. Zbyt duży nacisk klemy na ramę może doprowadzić do mikropęknięć panelu w przyszłości, co spowoduje postępującą jego degradację objawiającą się utratą wydajności, w najgorszym przypadku jego całkowitego uszkodzenia.   

 

instalacja paneli fotowoltaicznych