Lokata bankowa vs instalacja fotowoltaiczna

W dobie niskich stóp procentowych trzymanie oszczędności na koncie bankowym staje się coraz mniej korzystne. Poziom inflacji przekraczający oprocentowanie lokat bankowych powoduje, że nasze oszczędności tracą na wartości w miarę upływu czasu. Pojawia się pytanie co w takim razie zrobić, aby ograniczyć te straty. Inwestowanie w walutę, złoto czy akcje spółek wiąże się zawsze z pewnym ryzykiem, z którym musimy się liczyć.

A może zainwestować we własną elektrownię słoneczną? Spróbujemy to dla Państwa przeanalizować na przykładzie.

Roczne zapotrzebowanie średniej wielkości gospodarstwa domowego na energię elektryczną wynosi przy dużym zużyciu około 6 000 kWh.

Dla kalkulacji przyjęliśmy następujące założenia:

  1. Średnie roczne oprocentowanie lokat bankowych na dzień dzisiejszy wynosi 0,5%
  2. Korzystamy z dotacji na fotowoltaikę w wysokości 5000 zł oraz możliwość odliczenia jej kosztów od podatku dochodowego. Koszty instalacji o mocy 7 kWp wyniosą wówczas 20 750 zł brutto.
  3. Instalacja o mocy ok. 7 kWp wytworzy około 7 000 kWh rocznie – uwzględniono przy tym zmniejszenie ilości produkcji po pierwszym roku o 2%, a przez kolejne lata o 0,55% rocznie
  4. Średnia cena 1 kWh na dzień dzisiejszy to 0,62 zł
  5. Zakładany wzrost cen energii - 2% corocznie
  6. Rozliczenie z zakładem energetycznym za wyprodukowaną i dostarczoną energię elektryczną do sieci energetycznej ze zwrotem 0,8 (tzn. dostarczając do sieci 1000 kWh odbieramy 800 kWh)

Symulację ulokowania środków finansowych na lokacie bankowej oraz inwestycji w instalację fotowoltaiczną przedstawiamy w poniższej tabeli:

 

Lokata bankowa vs instalacja fotowoltaiczna

 

Kwota lokowana: 20 750 zł Kwota złożona na lokacie bankowej - oprocentowanie 0,5% w skali roku, odsetki pomniejszane o podatek 19%
Okres: 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok 6 rok 7 rok 8 rok 9 rok 10 rok
Kapitał + odsetki po opodatkowaniu 20 834,04 zł 20 918,42 zł 21 003,13 zł 21 088,20 zł 21 173,60 zł 21 259,36 zł 21 345,46 zł 21 431,91 zł 21 518,71 zł 21 605,86 zł
Rachunki za energię elektryczną przy zużyciu rocznym 6000 kWh i corocznym wzroście cen o 2% 3 720,00 zł 3 794,40 zł 3 870,29 zł 3 947,69 zł 4 026,65 zł 4 107,18 zł 4 189,32 zł 4 273,11 zł 4 358,57 zł 4 445,74 zł
Kwota łączna rachunków za prąd w okresie 10 lat 40 732,96 zł
Faktyczne oszczędności po 10 latach (kwota zgromadzona na lokacie bankowej pomniejszona o wydatki na energię elektryczną) -19 127,10 zł

 

Kwota inwestycji: 20 750 zł Koszt instalacji fotowoltaicznej o mocy 7 kWp pomniejszony o dotację oraz ulgę w podatku dochodowym dla stawki podatku 17%
Okres: 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok 6 rok 7 rok 8 rok 9 rok 10 rok
Zaoszczędzona kwota na rachunkach za energię elektryczną 3 360,00 zł 3 427,20 zł 3 495,74 zł 3 565,66 zł 3 636,97 zł 3 709,71 zł 3 783,91 zł 3 859,58 zł 3 936,78 zł 4 015,51 zł
Kwota oszczędności (koszt zakupu instalacji fotowoltaicznej pomniejszony o zaoszczędzone pieniądze na rachunkach za energię elektryczną) -17 390,00 zł -13 962,80 zł -10 467,06 zł -6 901,40 zł -3 264,43 zł 445,29 zł 4 229,19 zł 8 088,78 zł 12 025,55 zł 16 041,06 zł
Rachunki za energię elektryczną przy zużyciu rocznym 6000 kWh i corocznym wzroście cen o 2% 360,00 367,20 374,54 382,03 389,68 397,47 405,42 413,53 421,80 430,23
Suma rachunków za energię elektryczną w okresie 10 lat 3 941,90 zł
Faktyczne oszczędności po 10 latach (kwota oszczędności pomniejszona o wydatki na energię elektryczną) 12 099,16 zł

 

Podsumowanie:

Wpłacając pieniądze na lokatę bankową po 10 latach mamy co prawda ponad 21 600 zł na koncie, ale w tym czasie musieliśmy wydać na rachunki za energię elektryczną ponad 40 700 zł, co w rezultacie powoduje stratę w wysokości ponad 19 000 zł.

Inwestując pieniądze w instalację fotowoltaiczną musieliśmy na początku wydać środki, ale w ostateczności dzięki znacząco niższym rachunkom za energię elektryczną zyskaliśmy ponad 12 tysięcy złotych. Co więcej, wybierając ten rodzaj lokowania środków pieniężnych zyskalibyśmy w porównaniu do lokaty bankowej ponad 30 000 zł, dzieląc to przez 10 nasze portfele wzbogaciłyby się o 3100 zł corocznie.