PC Solanka/Woda

schematPompy ciepła solanka/woda wykorzystują zjawisko odzyskiwania energii cieplnej przede wszystkim z gruntu, choć możne je wykorzystywać do odzyskiwania ciepła także z innych źródeł. Pompy ciepła tego typu współpracują z dolnym źródłem poboru ciepła w postaci poziomych kolektorów gruntowych (są to poziomo rozmieszczone pod powierzchnią gruntu rury z tworzywa sztucznego, zazwyczaj na głębokości około 1,2m) lub pionowe sondy gruntowe wpuszczane na głębokość 80-120m . Temperatura gruntu na głębokości poniżej 1m w okresie całego roku wacha się w przedziale 6-12° C a więc stanowi bardzo dobre źródło ciepła. Podstawowe działanie tego typu pompy sprowadza się do cyklicznego sprężania i rozprężania gazu krążącego w obiegu pompy. Rozprężony gaz wchłania ciepło w parowniku poprzez instalację dolnego źródła ciepła w postaci kolektora gruntowego lub pionowych sond, w których krąży mieszanka glikolu, następnie za pomocą sprężarki ciśnienie gazu zostaje podnoszone, a wraz z jego wzrostem podnosi się temperatura gazu. Gorący gaz oddaje ciepło w skraplaczu podgrzewając wodę w instalacji CO, następnie poprzez zawór rozprężny jego ciśnienie gwałtownie zostaje obniżone, co powoduje także obniżenie jego temperatury. Zimny gaz ponownie pobiera ciepło z dolnego źródła w parowniku i cały cykl się powtarza.

Obrazowo wygląda to następująco: aby uzyskać np. 8 000 W ciepła pompa ciepła potrzebuje do jego wytworzenia zaledwie 2000W energii elektrycznej, pozostałą ilość ciepła pobiera z gruntu. Z uwagi na wyższe temperatury gruntu w ciągu roku w porównaniu do powietrza zewnętrznego pompy solanka/woda uzyskują większą wydajność całoroczną niż pompy powietrze/woda.

Pompy ciepła należą do energooszczędnych urządzeń wykorzystujących energię odnawialną w tym wypadku ciepło zawarte w gruncie.

Pompy te jednocześnie mogą zapewniać podgrzew ciepłej wody użytkowej CWU.

W połączeniu z odpowiednio dobranym systemem fotowoltaicznym zapewniają prawie darmowe ogrzewanie i podgrzew ciepłej wody, które stanowią znaczące koszty w gospodarstwie domowym czy zakładzie przemysłowym.

Przy podejmowaniu decyzji o wyborze konkretnego urządzenia należy zawsze dokonać głębokiej analizy szeregu czynników takich jak m.in. charakterystyka energetyczna samego budynku, rodzaj zastosowanego systemu ogrzewania czy oczekiwane korzyści ekonomiczne.

Służymy pomocą w analizie oraz doborze najbardziej optymalnego rozwiązania.