Akcesoria dodatkowe

Aby wszystkie urządzenia wchodzące w skład systemu fotowoltaicznego mogły działać, niezbędne są jeszcze dodatkowe elementy, do których należą między innymi:

  • Kable połączeniowe – szczególną uwagę należy zwrócić na to, aby zastosowane kable były o odpowiednim przekroju, dobranym do natężenia płynącego prądu oraz cechowały się bardzo dobrą izolacją, odporną na przebicia z uwagi na wysokie napięcie sięgające nawet 1500V. Poza tym kable powinny posiadać odpowiednią odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne oraz promieniowanie słoneczne.

  • Złącza systemowe MC4 – dedykowane złącza do połączeń paneli fotowoltaicznych z inwerterem. Powinny cechować się odpowiednią jakością wykonania zapewniającą bezproblemową pracę w zakresie obciążalności prądowej oraz dopuszczalnych napięć. Złącza powinny zapewniać bardzo dobre i trwałe połączenie elektryczne, dzięki któremu ograniczamy ryzyko przegrzewania, w najgorszym wypadku pożaru. Oczywiście złącza muszą być zainstalowane w prawidłowy sposób, przy użyciu dedykowanych narzędzi.

  • Moduły elektryczne zabezpieczające przed przeciążeniami oraz przepięciami elektrycznymi spowodowanymi np. wyładowaniami atmosferycznymi - Systemy fotowoltaiczne powinny być zabezpieczone przed tego typu niekorzystnymi zjawiskami z uwagi na bezpieczeństwo samej instalacji oraz instalacji elektrycznej do której przyłączony jest system. Ogranicza to m.in. możliwości powstania pożaru. Do takich modułów należą ograniczniki przepięć, bezpieczniki, rozłączniki.

  • Liczniki energii wyprodukowanej – są to dodatkowe mierniki energii elektrycznej, które pozwalają na dodatkową kontrolę ilości energii wytworzonej przez system fotowoltaiczny.

akcesoria